Automatizace a optimalizace


Projdeme vaše procesy

Zjistíme, jak jsou vaše procesy podporovány firemním IT. Kde lidé tráví rutinní čiností, která by šla zautomatizovat, příliš času.


Komunikujeme s dodavateli

Připravíme zadání pro dodavatele, umíme přeložit vaše požadavky do jejich řeči. Poradíme vám, jak se zorientovat ve světe IT služeb a obchodu. 

Naučíme vás plavat v IT světě

Spousta problémů v IT vzniká příliš složitým nebo komplexním zadáním. Ukážeme vám, čím začít, pro co si připravit půdu a co se vyplatí nasadit později.
Navrhneme řešení

Navrhneme řešení, které se netýká jen IT služeb, ale i změny procesů, zjednodušení ap. Často se některé věci dělají historicky ze setrvačnosti, nebo kvůli tomu, aby pokryly případy, které nastávají minimálně.